Caritas Sobienie Jeziory


 

 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS w Sobieniach Jeziorach to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w naszej parafii. Inicjatorem naszego zespołu jest ks. Andrzej Jaczewski proboszcz parafii. 

          Zespół stawia sobie następujące cele i zadania:

Służebność wobec wspólnoty w obszarze opiekuńczo- charytatywnym rozumianym jako:

-wspieranie rodzin, osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej 

-pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

-doraźną pomoc jednorazową dla osób, rodzin, które znalazły się w sytuacjach ekstremalnych.

-pomoc osobom chorym, samotnym

-działania na rzecz osób niepełnosprawnych

-aktywizacja osób wykluczonych społecznie 

-p/działanie patologiom społecznym

- prowadzenie akcji promujących działalność charytatywną 

-organizowanie różnego rodzaju form wypoczynku dla dzieci i młodzieży